Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Styrelsen information - September
2018-10-02 22:10
Vi har nu sedan den nya styrelsen trädde i kraft haft ett konstituerande styrelsemöte som hölls Onsdag 12/9 där följande beslut fattades:

  • Ordförande samt Kassör enligt konstituerande möte 2018-09-12 innehar rollen som firmatecknare samt har attesträtt i föreningen.
  • Peter von Reedtz utses som Tävlingsansvarig (TA)
  • Träningsavgift för veteraner/masters, samt U18 som deltar vid ett fåtal tillfällen sätts till 0:-, under förutsättningen att motprestation sker i form av att ställa upp på tävlingar, agera tävlingsfunktionär samt assistera på träningar. Ansvarig för uppföljning att detta efterlevs är träningsansvarig för grupperna.
  • Vid ändringar i träningskalendern inom 1 dygn (24 timmar) ska även info skickas per mail och sms till berörda. Vid ändringar tidigare än 1 dygn skickas endast mail. Informationsmail och sms bör signeras med ”Svara EJ på detta mail/SMS”.
  • Beslutas att mer tid behövs för förslag på design på fartdräkt. Byte av åkarkläder och fartdräkt görs 2019. Ev. inköp av FIS-dräkt för innevarande år ska innehålla klubbens färger samt logga, design görs i samförstånd mellan samtliga klubbens åkare. Rutin/intervall för framtida byten bör beslutas.
  • Städdag och renovering bokas till den 30/9. Start kl 10. Föreningen bjuder på lunch.
Vi arbetar med att förbättrade våra kommunikationsmöjligheter, i år är ambitionen att all information kommer att finnas på vår hemsida, för er som vill kontakta styrelsen når ni hela styrelsen på info@gavlealpina.nu 
Nytt IT-stöd är på gång, Office365 kostnadsfritt.

En rad arbetsmöten har hunnits med, bl.a. med Kungsbergets anläggning 25/9 avseende avtal, ett positivt möte där vi har förhoppning att finna ett flerårigt avtal för att underlätta vårt kommande budgetarbete. Avstämningsmöte med SISU 25/9 avseende utveckling, stöd och utbildningsstöd.

Torsdag 27/9 hade vi ett uppskattat överlämnings- och avtackningsmöte för avgående ledamöter efter en lång och trogen tjänst.

Söndag 30/9 genomfördes en mycket lyckad städ- och fixardag tillsammans. Styrelsen tackar för Ert engagemang.

Möte för ekonomisk överlämning samt genomgång med kansliet är planerat Onsdag 3/10.
 
Sponsorer
Partners